Wymagania bezpieczeństwa przy budowie i modernizacji maszyn – Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE – szkolenie online

Online

Szkolenie omawia wymagania stawiane maszynom w zakresie konstrukcji, obsługi, ergonomii pracy, układów sterowania oraz układów zatrzymania awaryjnego zgodnie z Dyrektywą Maszynową oraz wymogi dotyczące oznaczenia CE i wprowadzenia maszyn na rynek europejski. Zagadnienia: Podstawowe definicje: maszyna, maszyna nieukończona, maszyny zespolone Modernizacja maszyn – Czy trzeba ponownie certyfikować maszynę znakiem CE? Procedury zapewniania zgodności Załącznik I […]

299PLN