Obowiązki i odpowiedzialność prawna użytkowników i producentów maszyn. Dyrektywy i rozporządzenia, metodologia oceny maszyn, Deklaracja Zgodności i oznakowanie CE, modernizacje, układy sterowania

Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

Obowiązki i odpowiedzialność prawna użytkowników i producentów maszyn. Dyrektywy i rozporządzenia, metodologia oceny maszyn, Deklaracja Zgodności i oznakowanie CE, modernizacje, układy sterowania

Z końcem 2009 roku weszła w życie nowa Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21.10.2008r.), która w istotny sposób zmieniła zasadnicze wymagania bezpieczeństwa przy projektowaniu, budowie i dystrybucji maszyn oraz system oceny zgodności i certyfikacji.
Szkolenie będzie doskonałą okazją do poznania i przedyskutowania problemów interpretacyjnych europejskich i polskich przepisów prawnych w kontekście codziennej praktyki produkcyjnej.

Cel szkolenia:

Podczas  szkolenia, każdy uczestnik może w sposób praktyczny uzyskać wiedzę na temat :

 • zakresu wymagań Nowej Dyrektywy Maszynowej
 • metod oceny i dostosowania maszyn i zespołów maszyn do wymagań minimalnych i zasadniczych
 • europejskiej koncepcji bezpieczeństwa maszyn
 • odpowiedzialności osób w zakładach pracy za nadzorowanie i utrzymywanie należytego stanu bezpieczeństwa maszyn
 • prawidłowego doboru technicznych środków bezpieczeństwa
 • niezawodności i projektowania układów sterowania nadzorujących bezpieczeństwo

Szkolenie kierujemy do producentów, użytkowników maszyn, integratorów:

Kadry zarządzającej wszystkich szczebli, służb utrzymania ruchu (automatycy, elektrycy, mechanicy), służb BHP, konstruktorów i projektantów maszyn, technologów, mistrzów i brygadzistów produkcji, inspektorów pracy.

Program  szkolenia:

I DZIEŃ
1. Europejska koncepcja bezpieczeństwa maszyn

 • Koncepcja ogólna kształtowania bezpieczeństwa przy projektowaniu, budowie, dostawach i eksploatacji maszyn
 • „Maszyny nowe” – zasadnicze wymagania bezpieczeństwa dla maszyn Nowej Dyrektywy Maszynowej NMD 2006/42/WE (Rozporządzenie MG z dnia 21 października 2008 r.);
 • Problemy interpretacyjne dyrektywy maszynowej i polskiego rozporządzenia
  – Wprowadzenie do obrotu / oddanie do użytku
  – Producent / upoważniony przedstawiciel / importer
  – Co to jest maszyna / maszyna nieukończona?
  – Urządzenia ochronne / elementy bezpieczeństwa
  – Maszyny zespolone
  – Modernizacje maszyn
  – Znak CE / Deklaracja Zgodności
 • Rola norm zharmonizowanych w projektowaniu i użytkowaniu maszyn
 • „Maszyny stare, instalacje, narzędzia  i inne środki pracy” – minimalne wymagania bezpieczeństwa przy użytkowaniu maszyn Dyrektywy Narzędziowej WED 2009/104/WE (Rozporządzenie MG z 30.10.2002 r.);
 • Odpowiedzialność prawna projektantów, producentów i dostawców maszyn
 • Odpowiedzialność prawna użytkowników maszyn: pracodawców, kierownictwa i nadzoru, służb utrzymania ruchu, operatorów

2. Proces oceny ryzyka przy obsłudze maszyn

 • Analiza ryzyka
  – Zdefiniowanie ograniczeń stanowiska pracy
  – Identyfikacja zagrożeń
  – Szacowanie ryzyka
  – Ewaluacja i akceptowalność ryzyka
 • Metody redukcji ryzyka

3. Państwowa Inspekcja Pracy jako organ nadzoru rynku

 • Rodzaje działań kontrolno – nadzorczych
 • Stosowane środki prawne
 • Obowiązki pracodawcy w przypadku zaistnienia wypadku przy pracy z użyciem maszyny
 • Egzekwowanie wymagań minimalnych, ściganie wykroczeń
 • Działania promocyjno – prewencyjne realizowane przez PIP
 • Dyskusja

II DZIEŃ
4. Redukcja ryzyka – Techniczne środki kształtowania bezpieczeństwa maszyn

 • Konstrukcje wewnętrznie bezpieczne – układy mechaniczne, napędy, wyposażenie elektryczne
 • Środki ochronne – zasady doboru, instalowania i eksploatowania
  – Urządzenia ochronne odgradzające – osłony i ograniczniki
  – Urządzenia ochronne nieodgradzające bezdotykowe i czułe na nacisk
  – Urządzenia i aspekty funkcjonalne bezpieczeństwa maszyn
 • Środki informowania i ostrzegania

 5. Układy sterowania bezpieczeństwa

 • problematyka związana z prawidłowym zaprojektowaniem układów
  Związek między ryzykiem, a niezawodnością układów sterowania. Wymagania niezawodnościowe układów sterowania bezpieczeństwa
 • przegląd podstawowych parametrów
  (Kategoria – KAT wg. PN-EN 954-1; Performance Level – PL wg. PN-EN ISO 13849-1; Poziom Nienaruszalności Bezpieczeństwa – SIL wg PN-EN 62061).
 • prawidłowy dobór elementów
 • przykłady rozwiązań elektrycznych, pneumatycznych, hydraulicznych

6. Praktyka prowadzenia oceny ryzyka. Prezentacja i omówienie Raportu z Audytu Bezpieczeństwa

Prowadzący (w zależności od regionu) :

Mgr inż. Mariusz Głowicki – Dyrektor Operacyjny Elokon Polska, absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, konstruktor systemów bezpieczeństwa w firmie ELOKON Polska Sp. z o.o. Kilkuletnie doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i certyfikacji systemów bezpieczeństwa w kraju i za granicą. Zakres jego działalności to również  ocena ryzyka i zgodności maszyn. Realizował projekty m. in. dla klientów z sektora energetyki, branży spożywczej, budowlanej, AGD i automotive. Autor wielu artykułów w wydawnictwach branżowych. Współpracuje z działającym przy PKN Komitecie Technicznym nr 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej. Posiada certyfikat kompetencji UDT-CERT w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego (nr. certyfikatu: UDT-CERT/B FUNK/I/88/15).

Mgr inż. Andrzej Chrzanowski– Absolwent Politechniki Śląskiej Wydział Elektryczny. Zatrudniony w ELOKON na stanowisku Dyrektora Regionu. Specjalista ds. Inżynierii Bezpieczeństwa Maszyn i Procesów. Posiada ponad 12 letnie doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i certyfikacji systemów bezpieczeństwa maszyn. Od 2001 roku prowadzi szkolenia głównie z systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem maszyn i procesów. Wykładał m.in. dla: Volkswagen Poznań, Unilever  Polska, Nestle Poland, Faurecia Poland, Philips Lighting Poland, NB Polska (Velux), Swedwood Poland,  Rockwool Engineering, Steico, Gedia Poland.

Szkolenia można realizować wariantowo w wymiarze czasowym: jedno-, dwu- i trzydniowym.
Oferujemy również szkolenia wewnętrzne, dedykowane tylko pracownikom Państwa firmy.

maj 12 2020

Szczegóły

Data: 12 maja 2020
Godzina: 09:00 - 13:00
Cena: 750zł
Kategorie: , , , ,

Miejsce

Organizator

ELOKON
Phone: 665 265 205
Email:
WWW: Visit Organizer Website