Obowiązek oceny ryzyka i odpowiedzialność prawna przy projektowaniu i obsłudze maszyn – metody oceny i redukcji

Ładowanie Wydarzenia
 • To wydarzenie minęło.

Obowiązek oceny ryzyka i odpowiedzialność prawna przy projektowaniu i obsłudze maszyn – metody oceny i redukcji

Z końcem 2009 roku weszła w życie nowa Dyrektywa Maszynowa 2006/42/WE (Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 21.10.2008r.), która w istotny sposób zmienia zasadnicze wymagania bezpieczeństwa przy projektowaniu, budowie i dystrybucji maszyn oraz system oceny zgodności i certyfikacji. Zmieniają się też wymagania norm zharmonizowanych dotyczących pras oraz układów sterowania i techniki bezpieczeństwa. Szkolenie będzie doskonałą okazją do poznania i przedyskutowania problemów interpretacyjnych europejskich i polskich przepisów prawnych w kontekście codziennej praktyki produkcyjnej, a także poznaniu metod szacowania ryzyka. Podczas warsztatów Uczestnicy dokonają oceny stanu bezpieczeństwa maszyn i ich układów sterowania.

Cel szkolenia:

Podczas  szkolenia, każdy uczestnik może w sposób praktyczny uzyskać wiedzę na temat :

 • wymagań prawnych dotyczących obowiązku oceny ryzyka
 • podstawowych zasad przeprowadzania oceny ryzyka
 • sposobów identyfikacji zagrożeń, szacowania i ewaluacji ryzyka
 • zasad określania wymagań dla układów sterowania
 • praktycznych metod redukcji ryzyka
 • prawidłowego doboru środków ochronnych m.in. rozwiązań konstrukcyjnych, osłon i urządzeń ochronnych oraz środków informowania
 • projektowania układów sterowania nadzorujących bezpieczeństwo

Szkolenie kierujemy do producentów, użytkowników maszyn, integratorów:

Kadry zarządzającej wszystkich szczebli, służb utrzymania ruchu (automatycy, elektrycy, mechanicy), służb BHP, konstruktorów i projektantów maszyn, technologów, mistrzów i brygadzistów produkcji, inspektorów pracy.

Program szkolenia:

 I DZIEŃ
1. Zasady kształtowania bezpieczeństwa maszyn

 • Europejska i polska koncepcja bezpieczeństwa maszyn.
  – Odpowiedzialność projektantów, producentów i dostawców maszyn.
  – Odpowiedzialność pracodawców, osób kierujących pracownikami i nadzoru, służb utrzymania ruchu i osób narażonych.
  – Zasady oceny ryzyka zawodowego na podstawie OPBHP i Kodeksu Pracy
 • Wymagania bezpieczeństwa przy budowie i użytkowaniu maszyn
  – „Maszyny nowe” – wymagania zasadnicze Dyrektywy Maszynowej 2006/42/WE i Rozporządzenia MG z dnia 21.11.2008. – rozwój inżynierii bezpieczeństwa maszyn.
  – „Maszyny stare, instalacje, narzędzia i inne środki pracy” – wymagania minimalne przy użytkowaniu sprzętu roboczego – nowa Dyrektywa Narzędziowa 2009/104/WE (kompilacja: 89/655/EWG, 95/63/WE) i Rozporządzenie MPiPS z 30.10.2002. (Dz. U. z dnia 18 listopada 2002 r.)

2. Proces oceny ryzyka przy budowie i obsłudze maszyn

 • Analiza ryzyka (zdefiniowanie ograniczeń stanowiska pracy; identyfikacja zagrożeń; szacowanie ryzyka)
 • Koncepcja oceny ryzyka wg PN-EN ISO 12100
 • Sposoby klasyfikacji ryzyka wg PN-N-18002
 • Ewaluacja ryzyka i metody redukcji ryzyka wg PN-EN ISO 12100

3. Metody szacowania ryzyka- dobór KAT i PL

 • Metody szacowania ryzyka wg PN-EN ISO 14121-2 – grafy ryzyka, problematyka szacowania jakościowego ryzyka
 • Inne metody szacowania ryzyka wg norm dotyczących obwodów bezpieczeństwa (PN-EN 954-1, PN-EN ISO 13849-1 i PN-EN 62061) – dobór poziomów niezawodności obwodów bezpieczeństwa
 • Podejście do oceny ryzyka wg norm procesowych (PN-EN 61508) – metody analizy i redukcji ryzyka

4. Techniczne środki kształtowania bezpieczeństwa

 • Zasady doboru, instalowania i eksploatowania technicznych środków bezpieczeństwa
 • Urządzenia ochronne odgradzające – osłony i ograniczniki
 • Urządzenia ochronne nieodgradzające bezdotykowe i czułe na nacisk
 • Urządzenia i aspekty funkcjonalne bezpieczeństwa maszyn
 • Wymagania bezpieczeństwa układów sterowania maszyn
 • Środki informowania i ostrzegania

II DZIEŃ – Ocena stanu bezpieczeństwa maszyn

 • Przygotowanie do warsztatów
 • Ocena stanu bezpieczeństwa maszyn i ich układów sterowania (konstrukcja, techniczne środki bezpieczeństwa, informowanie i ostrzeganie) – ćwiczenia na wybranych przykładach stanowisk pracy
 • Szacowanie ryzyka dla wybranych stref zagrożenia maszyny
 • Szacowanie wymaganej kategorii niezawodności technicznych środków bezpieczeństwa stosowanych w celu redukcji ryzyka
 • Ocena / akceptowalność poziomu ryzyka
 • Karta Zgodności z wymaganiami – prowadzenie oceny ryzyka dla wybranych maszyn
 • Doprowadzanie maszyn do zgodności – propozycje rozwiązań dotyczących:
  – konstrukcji
  – technicznych środków bezpieczeństwa
  – informowania
 • Ewaluacja ryzyka na podstawie zaproponowanych rozwiązań jego redukcji

Prowadzący :

Mgr inż. Andrzej Oleśkiewicz – Absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej. Ukończył studia podyplomowe w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy, absolwent studiów podyplomowych w Instytucie Organizacji i Zarzadzania w Przemyśle „ORGMASZ”- Menedżer jakości w przedsiębiorstwie, Kierownik Działu Studiów i Badań w firmie ELOKON. Certyfikowany Specjalista ds. Bezpieczeństwa Maszyn. Posiada ponad 10-letnie doświadczenie w zakresie audytów bezpieczeństwa maszyn, projektowania i montażu systemów bezpieczeństwa na stanowiskach pracy. Trener / wykładowca od 2005 roku, specjalizuje się w tematyce: Wymagania prawne dotyczące bezpieczeństwa maszyn, ocena ryzyka, techniczne środki bezpieczeństwa. Szkolił i współpracował w zakresie bezpieczeństwa maszyn miedzy innymi z firmami: Amica Wronki S.A., Samsung Electronics Poland Manufacturing Sp. z o.o, Faurecia (zakład Wałbrzych, Grójec, Jelcz-Laskowice), Eaton (Zakład Tczew, Bielsko-Biała), Kirchhoff Polska Sp. z o.o., Imperial Tobacco Polska Manufacturing SA, Avon Operations Polska Sp. z o.o, Bridgestone Stargard Sp. z o.o., BSH Sprzęt Gospodarstwa Domowego Sp. z o.o., Dell Products (Poland) Sp. z o.o, Delphi Poland S.A, Federal Mogul Bimet- Gdańsk, Gerda, Hutchinson Poland, HSW Stalowa Wola, Indesit Company Polska Sp. z o.o., Kongsberg Automotive Sp. z o.o.. Autor publikacji w prasie branżowej- ATEST.

Mgr inż. Mariusz Głowicki – Dyrektor Operacyjny Elokon Polska, absolwent Wydziału Mechatroniki Politechniki Warszawskiej, konstruktor systemów bezpieczeństwa w firmie ELOKON Polska Sp. z o.o. Kilkuletnie doświadczenie w projektowaniu, wdrażaniu i certyfikacji systemów bezpieczeństwa w kraju i za granicą. Zakres jego działalności to również  ocena ryzyka i zgodności maszyn. Realizował projekty m. in. dla klientów z sektora energetyki, branży spożywczej, budowlanej, AGD i automotive. Autor wielu artykułów w wydawnictwach branżowych. Współpracuje z działającym przy PKN Komitecie Technicznym nr 50 ds. Automatyki i Robotyki Przemysłowej. Posiada certyfikat kompetencji UDT-CERT w dziedzinie bezpieczeństwa funkcjonalnego (nr. certyfikatu: UDT-CERT/B FUNK/I/88/15).

Dla zaawansowanych zapraszamy na 1-dniowe szkolenie – praktyczne – szczegóły tutaj

Szkolenia można realizować wariantowo w wymiarze czasowym: jedno-, dwu- i trzydniowym.
Oferujemy również szkolenia wewnętrzne, dedykowane tylko pracownikom Państwa firmy.

maj 25 2020

Szczegóły

Data: 25 maja 2020
Godzina: 09:00 - 13:00
Cena: 650zł
Kategorie: , ,
WWW: Przejdź na stronę

Miejsce

Organizator

ELOKON
Phone: 665 265 205
Email:
WWW: Visit Organizer Website