Obowiązki pracodawcy związane z uruchomieniem maszyn w zakładzie – zakup, modernizacja, import maszyn

Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Obowiązki pracodawcy związane z uruchomieniem maszyn w zakładzie – zakup, modernizacja, import maszyn

Celem szkolenia jest przedstawienie wymagań stawianych pracodawcom, którzy uruchamiają nowe stanowiska pracy przy obsłudze maszyn oraz wyjaśnienie kwestii związanych z modernizacjami i importem maszyn. Program szkolenia opiera się o wymagania Dyrektywy Maszynowej i Dyrektywy Narzędziowej ze szczegółowym omówieniem wybranych zagadnień dotyczących użytkowników maszyn. Koncentruje się na wymaganiach dla pracodawców, którzy oddają do użytku maszynę i dopuszczają do jej obsługi własny personel. Poprzez omówienie każdego z wymagań, szkolenie wyjaśnia w jaki sposób można uruchomić po raz pierwszy maszynę, aby była ona bezpieczna i spełniała wymagania prawne.

Program szkolenia:

Dzień pierwszy:
– Zakres odpowiedzialności prawnej użytkownika maszyn
– Kodeks Pracy
– Kodeks Cywilny
– Rozporządzenia dotyczące maszyn
– Ogólne wymagania BHP
– Zakres stosowania przez pracodawców dyrektyw dotyczących wymagań minimalnych i zasadniczych
– Pojęcie maszyn „starych” i „nowych”
– Różnice w pojęciach „oddanie do użytku” a „wprowadzenie do obrotu”
– Zakup maszyny nowej, import i modernizacja maszyn starych
– Import maszyn spoza rynku Unii Europejskiej – najczęściej popełniane błędy.
– Modernizacja maszyn – kiedy należy przeprowadzić procedurę oceny zgodności i oznakować maszynę

Dzień drugi:
– Ocena i redukcja ryzyka przy obsłudze i konserwacji maszyn
– Podstawowe pojęcia i definicje
– Maszyny stare i maszyny nowe
– Środki redukcji ryzyka – przegląd i sposób ich doboru
– Znaczenie normalizacji
– Wymagania minimalne dotyczące maszyn i narzędzi
– Podstawowe wymagania w aspekcie odpowiedzialności pracodawców
– Konserwacja maszyn
– Wymagana dokumentacja
– Dostosowanie do wymagań minimalnych
– Kogo dotyczy i na czym polega kontrola wstępna maszyn przed uruchomieniem?
Wnioski, dyskusja, podsumowanie

Grupa docelowa

Personel odpowiedzialny za inwestycje zakładowe związane z zakupem lub relokacją maszyn.
Pracownicy służby BHP, Inżynierowie Projektu, Inżynierowie i Kierownicy Utrzymania Ruchu.
Personel odpowiedzialny za odbiór, oddanie do użytku maszyn nowych lub importowanych.

gru 08 2020

Szczegóły

Data: 8 grudnia 2020
Godzina: 10:00 - 15:00
Cena: 549PLN
Kategorie: ,
WWW: Przejdź na stronę

Miejsce